Boekhouding en/of administratieve verwerking


  • Het voeren van boekhoudingen voor het midden- en kleinbedrijf
  • Het verzorgen van uw BTW-aangifte (per maand, kwartaal of per jaar)
  • Het maken van jaarlijkse en tussentijdse financiële verslagen voor de onderneming maar ook voor bijvoorbeeld de bank
  • Controle van de door de klant zelf gevoerde boekhouding, tijdens het boekjaar en/of achteraf. De controle kan door middel van het aanleveren van een kopie van het boekhoudbestand, of papieren overzichten, of door PDF-overzichten. Maar ook door gebruik te maken van een boekhouding die online gevoerd wordt (in de cloud)